Foto 2-07

Foto 2-07

Avlidna Karin Ersdotter hämtas från Häggingåsen, 1923, Glöteboken.

Foto 1-73

Foto 1-73

Sigrid Norberg, född Halvarsson. Troligen i Häggingåsen.

Foto 1-74

Foto 1-74

Sigrid Norberg, född Halvarsson. Troligen i Häggingåsen.

Foto 1-75

Foto 1-75

Sigrid Norberg, född Halvarsson. Troligen i Häggingåsen.