Foto 1-81

Foto 1-81

Många har grubblat var detta är någonstans

Foto 1-73

Foto 1-73

Sigrid Norberg, född Halvarsson. Troligen i Häggingåsen.

Foto 1-74

Foto 1-74

Sigrid Norberg, född Halvarsson. Troligen i Häggingåsen.

Foto 1-75

Foto 1-75

Sigrid Norberg, född Halvarsson. Troligen i Häggingåsen.

Foto 1-79

Foto 1-79

Många har grubblat var detta är någonstans